COLEGIUL NAŢIONAL "SPIRU HARET" - TECUCI


Despre noi.......
Instituţia a fost atestată pentru prima dată într-un document emis la 28 octombrie 1898 de marele proprietar Tache Anastasiu, din iniţiativa căruia a luat fiinţă o Scoală Profesională de Fete, care din 1900 se va numi "Tache şi Elena Anastasiu", după numele ctitorilor. In toamna anului 1918 (1 septembrie), Elena Anastasiu s-a hotărât să înfiinţeze o primă clasă de gimnaziu pe langă Scoala Profesională de Fete pentru a pregăti elevele şi cadrele didactice necesare înfiinţării unui liceu de fete. La 28 octombrie 1923 se inaugurează, în prezenţa ministrului Instrucţiunii Publice, Liceul de fete "Tache si Elena Anastasiu". Până în 1963 liceul a funcţionat într-o clădire aflată în centrul oraşului, actualmente sediul Administraţiei Financiare. După aceasta dată, unitatea şcolară s-a mutat în actuala clădire (nouă, modernă), situată pe bulevardul Victoriei, nr.12. După 1990, liceul devenit teoretic, a primit denumirea de "Spiru Haret", ca omagiu adus reformatorului invăţământului romanesc. Instituţie cu tradiţie în învăţământul tecucean, Liceul Teoretic "Spiru Haret" a cunoscut o evoluţie constant ascendentă, impunându-se treptat în constiinţa comunităţii prin rezultatele sale remarcabile, obţinute pe toate planurile: examene,concursuri,olimpiade etc . Competenţele profesionale de excepţie şi expectaţiile colectivului didactic, conjugate cu dorinţa de afirmare şi disponibilităţile elevilor, au stat la baza transformării liceului într-un adevărat etalon al înaltei performanţe. Un singur crez de viaţă orientează toate eforturile angajaţilor liceului: acela că elevii şcolii pot deveni cei mai buni în orice domeniu, că pot transcende limitele timpului.

COLEGIUL NAŢIONAL "SPIRU HARET" - TECUCI

Copyright © - 2016 Toate drepturile rezervate
CATEDRA DE INFORMATICĂ