COLEGIUL NAŢIONAL "SPIRU HARET" - TECUCI


      ARC PESTE TIMP

Tradiţie, prestigiu, performanţă

Din iniţiativa şi cu sprijinul direct al marelui proprietar Tache Anastasiu ia fiinţă în toamna anului 1898 Şcoala Profesionala de Fete din Tecuci. Pe 28 octombrie 1923 se obţine acceptul Ministerului pentru înfiinţarea Liceului de Fete "Tache şi Elena Anastasiu". Din 1924 a început să funcţioneze şi internatul liceului, iar în 1935 a fost ridicat în faţa liceului bustul lui Spiru Haret, lucrare realizată în bronz de renumitul sculptor Ion Jalea. După 1990 liceul a primit denumirea de "Spiru Haret", ca omagiu adus reformatorului învăţamântului românesc. Aici, la Spiru Haret, elevi şi profesori au încremenit timpul în cea mai frumoasă înălţare a clipei catre eternitate. Ceea ce devenise o permanenţă în constiinţa tecucenilor, "Spiru Haret" - liceul de pe Bulevard unde se învaţă serios, scoala cu olimpici naţionali şi internaţionali, a fost recunoscut, cum era de aşteptat, şi în mod oficial. Ca o consecinţă firească a excelenţei în educaţie, prin OMECTS nr. 4043/14.04.2011, Liceului Teoretic "Spiru Haret" Tecuci i se atribuie statutul de COLEGIU NAŢIONAL, titlu care înseamnă recunoaşterea oficială a unui statut şi a unei poziţii de prestigiu în cadrul sistemului de învăţământ gălăţean. Recunoaşterea oficială a valorii Liceului "Spiru Haret" din Tecuci consfinţeşte drumul continuu ascendent al competenţei şi dăruirii profesionale de peste un secol al corpului profesoral şi de valoarea a mii de absolvenţi care în creuzetul acestei şcolii s-au transformat miraculos din adolescenţi şovăielnici şi vulnerabili în valori sociale şi personalităţi reprezentative în toate domeniile purtând emblema şcolii până dincolo de hotarele ţării. Autorităţile locale, comunitatea tecuceană ne-au sprijinit, ne-au evaluat şi au recunoscut de mult timp prestigiul şcolii noastre care concentrează cei mai dotaţi elevi din nordul şi centrul judeţului Galaţi. Atunci când foştii absolventi vin să încredinţeze şcolii fiii sau nepoţii, valori absolute ale familiilor lor, aduc involuntar omagiul suprem celor care i-au format. întemeietorii acestei instituţii de învăţământ, adevarate modele profesionale şi umane au lăsat un standard înalt pe care l-au înnobilat cu har şi dăruire urmaşii, unii dintre domniile lor pensionari, ale căror inimi continuă să bată pentru şcoală din moment ce nu pregetă să ne fie alături, să ne calăuzească împărtăşindu-ne din experienţa şi înţelepciunea domniilor lor. Acest neîntrerupt efluviu de valori umane este confirmat şi de faptul că un sfert din actualul corp profesoral este reprezentat cu cinste de foşti elevi ai liceului. Acordarea statutului de Colegiu Naţional ne face conştienţi că nobleţea obligă.

Director adjunct
prof. Cristovici Rodica

 

COLEGIUL NAŢIONAL "SPIRU HARET" - TECUCI

Copyright © - 2016 Toate drepturile rezervate
CATEDRA DE INFORMATICĂ